Pradinis

Ūkvedys-kas jis?

„Ūkvedys istorijos šaltiniuose paprastai buvo įvardijamas vietininku, vėliau (XVII–XVIII a.) – administratoriumi, ekonomu, gubernatoriumi ir panašiai. Šiai pareigybei nebuvo oficialaus skiriamojo rašto.

Ūkvedys turėjo būti sąžiningas, lojalus ir išmanyti valdymo ypatumus.Dažniausiai didikai  (Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai) dvarus administruoti paskirdavo ūkvedžius, kuriais jie pasitikėdavo.

Ūkvedys prižiūrėjo, kad jam patikėtos valdos gyvenimas tekėtų įprasta vaga; jis galėjo turėti pagalbininkus, kartais ir raštininką, kuris dažniausiai žymėdavo iš valdos gaunamas pajamas.

Ūkvedys vykdydavo mokesčių surinkimą iš jo valdomo dvaro. Taip pat jis spręsdavo nesutarimus bei vykdydavo savo didiko nurodymus.

informacija paiimta:http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/kaip-neturtingas-bajoras-galejo-uzsidirbti-pinigu/1541